HOME

AA-scrol vind je HIER

Hoe gebruik je de outlook papiertjes in Windows Live Mail

Je kunt ze ook in Incredimail gebruiken de uitleg vind je HIER

 

Je pakt het AA-scrol uit

hierin zit een BriefpapierA.htm en opent het in kladblok

Dan gaan we alles veranderen om je achtergrondje te kunnen gebruiken in WindowsLiveMail

 

Alles in het Groen kan je veranderen

Alles in Rood is een uitleg wat het is wat je mag veranderen

 

 

<html>
<head>
<style> body { background-color: #FFFFFF; dit is de kleur van je achtergrond als plaatje niet te zien is
background-repeat: repeat-y;
margin-left: 205;
COLOR: #000000; dit is je tekst kleur
FONT-Size:"12pt";
FONT-Family: Arial; dit is je lettertype
FONT-Weight: bold;
scrollbar-base-color: #FFFFFF; scrolbar van je papiertje
scrollbar-arrow-color: #000000 de pijl van je scolbar
}
</STYLE>
</head>


<BODY background="plaatje.jpg"> hier komt je achtergrond papiertje


<DIV id=imageholder
style="LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px; Z-INDEX: -1">
<SCRIPT language=VBScript>
<!--
direction="up" ' change the direction of the scroll here: "up" or "down"
sizew=1024 ' enter the width of the scrolling image here hier moet je de breedte van je achtergrond papiertje komen
sizeh=300 ' enter the height of the scrolling image here hier de hoogte van je papiertje
nail=0
source=document.body.background
tall=((screen.height\sizeh)+1)*2
wide=(screen.width\sizew)+1

if direction="up" then
max=tall
axis=sizeh
placement=0
reset=0
elseif direction="left" then
max=wide
axis=sizew
placement=0
reset=0
elseif direction="down" then
max=tall
axis=0
placement=-sizeh
reset=-sizeh
elseif direction="right" then
max=wide
axis=0
placement=-sizew
reset=-sizew
end if

document.write "<pre>"
for temp=0 to max
if direction="up" then
document.write "<img id=pics"&temp&" src><br>"
elseif direction="left" then
document.write "<img id=pics"&temp&" src>"
elseif direction="down" then
document.write "<img id=pics"&temp&" src><br>"
elseif direction="right" then
document.write "<img id=pics"&temp&" src>"
end if
document.all("pics"&temp).src=source
next
document.write "</pre>"

document.body.background=" "

sub scroll()
if nail=1 then
exit sub
end if
if placement < axis then
setTimeout "move", 1
else
placement=reset
setTimeout "move", 1
end if
end sub

sub move()
if direction="up" then
imageholder.style.top=-placement
elseif direction="left" then
imageholder.style.left=-placement
elseif direction="down" then
imageholder.style.top=placement
elseif direction="right" then
imageholder.style.left=placement
end if
placement=placement+1
setTimeout "scroll", 1
end sub

sub imageholder_onclick()
if nail=0 then
nail=1
else
nail=0
end if
scroll()
end sub

scroll()
-->
</SCRIPT>
</DIV>

<SCRIPT language=JavaScript> <!--
ScrollSpeed = 250; // milliseconds between scrolls
ScrollChars = 2; // chars scrolled per time period
function SetupTicker() {
msg = " ";
RunTicker();}
function RunTicker() {
window.setTimeout('RunTicker()',ScrollSpeed);
window.status = msg;
msg = msg.substring(ScrollChars) + msg.substring(0,ScrollChars);}
SetupTicker();
<!-- end -->
</SCRIPT>

</BODY></HTML>


Als je alles hier boven hebt verandert en je hem dan hebt opgeslagen. Kan je op het htm papiertje dubbel klikken

dan opent zich een blz in broser en dan door rechts te klikken kiezen voor Email via windows live verzenden.

Veel plezier!

 

naar boven